VIRTUÁLNE TOPOĽČANY
Digitalizujeme informácie o pamiatkach ku ktorým sa môžete dostať pomocou QR kódov pri pamiatkach alebo pomocou našej stránky.

INSTAGRAM |
FACEBOOK |
YOUTUBE
MAIL

TVORCOVIA

Dominik Hrdý, Adam Korčuška, Mgr. Zuzana Jenisová