Obsah našej práce je vytvorenie virtuálneho sprievodcu formou internetovej stránky a jej prepojenie s realitou prostredníctvom QR kódov. Na našej stránke sa nachádzajú informácie o rôznych historických pamiatkach v Topoľčanoch. Po meste Topoľčany sú rozmiestnené QR kódy, ktoré po naskenovaní presmerujú na našu stránku.
KONTAKT

MAIL

MESSENGER

SOCIÁLNE SIETE

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

TVORCOVIA

Dominik Hrdý, Adam Korčuška, Mgr. Zuzana Jenisová

Predčítaný text: Mgr. Beata Kereková (Angličtina) a Denis Vrzal (Slovenčina)